«Η ποικιλία των χαρισμάτων έργο της Θείας Πρόνοιας» - Αυγουστίνος Καντιώτης