«Αγαπούμε εμείς τον Χριστό;» 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης