«Ο Άγιος Κοσμάς για το Σταυρό» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης