«Ν' αποφεύγουμε το σκάνδαλο» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης