«Γιατί να Τον αγαπούμε» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης