«Κολυμβήθρα και μαρτύριο» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης