«Η σκοτεινή έγινε Φωτεινή» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης