Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

«Έφυγε το σκοτάδι, ήλθε το φως» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης

 «Έφυγε το σκοτάδι, ήλθε το φως» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά